★☆ Perhatian: Jaga Keselamatan Anak & Patuhi Peraturan Lalu Lintas!☆★

★☆ 18/3-9/6.2020 MCO !☆★

11.5.2020 Terima Kasih Atas Sumbangan

Semasa perintah kawalan pergerakan ini, pihak sekolah mengucapkan terima kasih kepada  pihak yang menderma mask.
1) 署理董事长林双发赞助700个口罩

2) 校友会主席拿督刘泗猛太平局绅赞助2000个口罩

3) Lens Chan(拿督刘泗猛太平局绅朋友) 赞助  6000个口罩