★☆ Perhatian: Jaga Keselamatan Anak & Patuhi Peraturan Lalu Lintas!☆★

★☆ 15.6.19 Hari Ibu Bapa !☆★

★☆ 22.6.19 Hari Sukan !☆★

★☆ 25/5-10/6.19 Cuti Pertengahan Sekolah !☆★

09.01.2019 Sesi berita bersama KSIB

Hari Rabu hingga Hari Jumaat
7:00 pagi di Book Cafe, Pusat Sumber