★☆ Perhatian: Jaga Keselamatan Anak & Patuhi Peraturan Lalu Lintas!☆★

★☆ 15-19.10.18 PKSR 3 Minggu Pemahaman !☆★

★☆ 2.11.2018 Sambutan Hari Kanak-kanak !☆★

Sistem​ ​Pengiraan​ ​Markah​ ​bagi​ ​Mata​ ​Pelajaran​ ​

成绩计算法
Sistem​ ​Pengiraan​ ​Markah​ ​bagi​ ​Mata​ ​Pelajaran​ ​
年级Tahun 参阅下表

1,2,3年级
Tahun 1, 2,3
华理,华作,国理,国作,英理,英作,数学,科学,道德/宗教
BCPm, BCPn, BMPm, BMPn, BIPm, BIPn, Matematik,Sains,Pendidikan Moral/Agama
(根据下表比率计算,总分÷9 )

4,5,6年级
Tahun 4,5,6
华理,华作,国理,国作,英理,英作,数学,科学,道德/宗教,历史
BCPm, BCPn, BMPm, BMPn, BIPm, BIPn, Matematik,Sains,Pendidikan Moral/Agama, Sejarah
(根据下表比率计算,总分÷10 )

各科成绩计算法
Cara​ ​Pengiraan​ ​Markah
科目Mata​ ​pelajaran 评审方法Cara​ ​Penilaian

华/国/英 写作BC,BM,BI
Penulisan (Tahun 1 – 6)
100% ( 评审Ujian )

华/国/英 理解BC,BM,BI
Pemahaman (Tahun1 – 6)
100% ( 评审Ujian )

道德Pen.Moral 20% ( 实践Amali ), 80% ( 评审Ujian )

数学Matematik 100% ( 评审Ujian )

科学Sains 100% ( 评审Ujian )

历史Sejarah 100% ( 评审Ujian )

设计与工艺RBT 50% (实践Amali), 50%(课业Projek )

信息与通信技术 TMK 100% ( 实践Amali –随堂)

音乐Muzik PKSR 1: 30% (实践Amali), 40% ( 歌唱Nyanyian ), 30% (敲击Perkusi )
PKSR 3: 30% (实践Amali), 40% ( 歌唱Nyanyian ), 30% (笛子Rekoder )

美术Pendidikan Seni Visual 100% ( 作品Hasil Kerja )
体育 Pendidikan Jasmani
50% ( 实践Amali )

体健Pendidikan Kesihatan
20%(习作Latihan), 20%(集锦簿 Folio), 10% (行为Kelakuan)

电脑科学STEM CS 100%( 评审Ujian - 随堂)

BM Kelas Bimbingan
100% ( 选择题soalan objektif)

BI Kelas Bimbingan
100% ( 选择题soalan objektif)